Velayetin Kaldırılması Koşullarının Oluşmaması ve Usulüne Uygun Olarak Açılmış Olan Bir Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davasının Bulunmaması Halinde Davanın Reddedilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı:

yargitay kararlariyargitayyargitay kararlarikararyargitay
Alıntı: Gemiciavukatlik