Vergi Kaçırma Suçu ve Cezası 2021

VERGİ HUKUKU

Vergi Nedir?

İnsanların rahat ve huzur içinde yaşayabilmeleri için bir düzen ortamına ihtiyaç duyulur. Düzen, devlet tarafından sağlanır. Düzenin olmadığı yerlerde devletin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Devletin kurduğu düzenin finansmanı, ülke doğal kaynak zengini bir monarşi değilse, vergilerle sağlanır. Devlet varsa, vergi olmak zorundadır.

Vergi Kaçırma Suçu (VUK md.359)

Vergi Kaçırma Suçu, Vergi Usul Kanunun 359. maddesinde düzenlenmiştir. Vergi kanunlarına göre tutulan yahut düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan şahıslar adına hesap açılması veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedilmesi; defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler yahut muhteviyatı itibariyle aldatıcı belge düzenlenmesi veya bu belgeleri kullanılması vergi kaçırma suçunu oluşturur.

Yine defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar vergi kaçakçılığı suçunu işlemiş olur.

Uygulamada vergi kaçakçılığı suçları arasında en çok rastlanılan suç tipi sahte fatura düzenlenme veya kullanma (naylon fatura) suçudur.

vergivergi kacakciligivergi suclarivergi kacirma sucuvergi kacakciligicezasi

Vergi Kaçırma Suçunun Cezası

Vergi kaçırmanın cezası Vergi Usul Kanunun 359. maddesinde düzenleme altına alınmıştır. Bu kanun kapsamında birden fazla suç tipi ön görülmüş ve cezaları ayrı ayrı belirlenmiştir.

 

VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU VE CEZASIKanun Maddesi   CEZASI
Suç Fiili / TipiklikVUK 359
 • Vergi ile ilgili tutulan hesap/muhasebe işlemlerinde hile yapma
 • Yasal olmayan özel defterler tutma
 • Gerçek olmayan veya işlemle ilgisiz kişiler adına hesap açma
 • Tutulan belge, defter ve kayıtlarda tahrifat yapma, tahrifat yapılan belgeyi kullanma
 • Yetkili kişilere tutulan defter, kayıt ve ve belgeleri ibraz etmeme, gizleme
 • Yanıltıcı belge düzenleyerek kullanma
VUK 359/a-1,218 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilir
 • Vergi ile ilgili bilgiler içeren defter, belge ve kayıtların yok edilmesi,
 • Defter sayfalarını değiştirme, yok ederek yenilerini ekleme,
 • Sahte belge düzenleme ve bunları kullanma
VUK 359/b3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir
 • Yalnızca Maliye Bakanlığı ile anlaşması olan kişilerin basabileceği belgeleri anlaşma olmaksızın basma,
 • Yetkisiz kişilerce basılan bu belgeleri kullanma.
VUK 359/c2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir.

Tablo Alıntıdır.

 

VERGIVERGI HUKUKUVERGI KACIRMA SUCU VERGI KACAKCILIGICEZASI