YARGILAMA GİDERLERİ (HARÇ VE GİDER AVANSI) HESAPLAMA (2021 YILI)

YARGILAMA GİDERLERİ (HARÇ VE GİDER AVANSI) HESAPLAMA (2021 YILI)

 

HENÜZ AKTİF BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAMAKTADIR. KODLAMA DEVAM ETMEKTEDİR. 
Dava Değerini Giriniz:

TL.       Maktu Harç:
 
Tanık Sayısı:

Tanık var, sayısı Belli değil ise işaretleyiniz
 
Taraf Sayısı:
Bilirkişi Sayısı:

Avukat Sayısı:

 


Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanıyorsanız seçinizDava dilekçesinde keşif deliline dayanıyorsanız seçiniz

Toplam Harç Ve Gider Avansı :
TL.