yargitay karari

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2021/5867 E. 2021/7210 K.

Esas No:2021/5867
Karar No:2021/7210

K. Tarihi:

1. Ceza Dairesi         2021/5867 E.  ,  2021/7210 K.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Kasten yaralama
HÜKÜM : Düşme

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü:
1) Mağdurun aşamalardaki beyanları, adli muayene raporları ve dosya içeriğine göre sanığın mağduru silahtan sayılan tırmık ile kafasına vurmak suretiyle yaraladığının anlaşılması karşısında, eylemin 5237 sayılı TCK‘nin 86/2, 86/3-e maddelerinde düzenlenen silahla yaralama suçunu oluşturduğu ve suçun takibinin şikayete bağlı olmadığı gözetilerek yargılamaya devamla hüküm kurulması gerekirken, mağdurun şikayetten vazgeçmesinden söz edilerek yerinde olmayan gerekçe ile düşme kararı verilmesi,
Kabule ve uygulamaya göre de;
2) Sanığın şikayetten vazgeçmeyi kabul edip etmediği hususu sorularak karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, 5237 sayılı TCK‘nin 73/6. maddesine aykırı davranılması,
Bozmayı gerektirmiş, o yer C**** *** temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu nedenlerle 6723 sayılı Kanun’un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK‘un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 20.04.2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Yargıtay Kararı Hukukmedeniyeti.org sitesinden alıntılanmıştır.