yargitay karari

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2021/5875 E. 2021/7209 K.

Esas No:2021/5875
Karar No:2021/7209

K. Tarihi:

1. Ceza Dairesi         2021/5875 E.  ,  2021/7209 K.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Kasten yaralama
HÜKÜM : Beraat

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Duruşmada dinlenilen tanık …’in soruşturma aşamasındaki çelişen ifadesi karşısında, çelişkinin sebebinin tanığa sorularak giderilmeye çalışılması ve yine soruşturma aşamasında dinlenilen tanıklar … ve …’ın da mahkemece dinlenerek sanığın hukuki durumunun tayin ve tespiti gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, o yer C**** *** temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu nedenlerle 6723 sayılı Kanun’un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK‘un 321. maddesi uyarınca isteme uygun olarak BOZULMASINA, 20.04.2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Yargıtay Kararı Hukukmedeniyeti.org sitesinden alıntılanmıştır.