yargitay karari

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2021/5962 E. 2021/7352 K.

T.C.

Yargıtay
1. Ceza Dairesi

 

Esas No:2021/5962
Karar No:2021/7352
K. Tarihi:

1. Ceza Dairesi         2021/5962 E.  ,  2021/7352 K.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Kasten yaralama, tehdit
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü;
1) Üst C**** *** temyiz talebinin incelenmesinde;
Üst C**** ***, hükmün tefhiminden itibaren 6723 sayılı Kanun’un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK‘un 310/3. maddesinde öngörülen bir aylık yasal süre içinde hükmü temyiz etmesi gerekmesine rağmen, mahkemenin 29/12/2015 tarihinde tefhim olunan kararını 01/02/2016 tarihinde temyiz etmesine göre, üst C**** *** bir aylık süreden sonraki temyiz isteminin 1412 sayılı CMUK‘un 317. maddesi uyarınca REDDİNE,
2) Suça sürüklenen çocuk hakkında müşteki …’ı kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz sebeplerinin incelenmesinde;
Hükmolunan adli para cezasının tür ve miktarı, 14.04.2011 tarihinde yürürlüğe giren 31.03.2011 tarih ve 6217 sayılı Kanun’un 26. maddesiyle 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun’a eklenen geçici 2. maddesi uyarınca kesin nitelikte bulunduğundan, suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz isteminin 6723 sayılı Kanun’un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK‘un 317. maddesi uyarınca istem gibi REDDİNE,

3) Suça sürüklenen çocuk hakkında müşteki …’ı kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne ve müşteki …’a yönelik silahla tehdit suçundan verilen beraat kararına yönelik temyiz istemlerinin incelenmesinde;
UYAP sisteminden alınan güncel nüfus kayıt örneğine göre, suça sürüklenen çocuk …’ın mahkemenin hüküm tarihinden sonra, temyiz inceleme tarihinden önce 11.08.2016 tarihinde vefat ettiğinin anlaşılması karşısında, bu durumun mahkemesince araştırılarak, kamu davasının 5237 sayılı TCK‘nin 64/1. maddesi uyarınca düşürülüp düşürülmeyeceğinin değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk müdafiinin ve o yer C**** *** temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin bu nedenle 6723 sayılı Kanun’un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK‘un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 21/04/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

 

Yargıtay Kararı Hukukmedeniyeti.org sitesinden alıntılanmıştır.