yargitay karari

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2021/8158 E. 2021/7208 K.

Esas No:2021/8158
Karar No:2021/7208

K. Tarihi:

1. Ceza Dairesi         2021/8158 E.  ,  2021/7208 K.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme
HÜKÜMLER : Mahkumiyet
Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü:
1) Karar tarihinde …(Kapatılan) E T**** *** Ceza İnfaz Kurumunda başka suçtan hükümlü olduğu anlaşılan sanığın, SEGBİS aracılığı ile savunmasının alındığı duruşmada, sanığa duruşmadan vareste tutulmak isteyip istemediği sorulmadan, duruşmaya katılma imkanı olmayan sanığın duruşmaya getirtilmeden ya da SEGBİS sistemi kullanılmadan yokluğunda yargılama yapılarak hüküm kurulması suretiyle, 5271 sayılı CMK‘nin 196. maddelerine aykırı davranılarak sanığın savunma hakkının kısıtlanması,
2) Sanık hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçundan kurulan mahkumiyet hükmünde, TCK‘nin 265/3. maddesinin uygulanmasında artırım oranının sadece 1/3 olabileceği gözetilmeden 1/2 oranında artırım yapılması suretiyle sanık hakkında fazla ceza tayini,
3) Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas – 2015/85 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK‘nin 53. maddesindeki bazı hükümlerin iptal edilmesi nedeniyle, hak yoksunlukları yönünden sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu nedenlerle 6723 sayılı Kanun’un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK‘un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 20.04.2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Yargıtay Kararı Hukukmedeniyeti.org sitesinden alıntılanmıştır.