Yüklenicinin İmara ve Projesine Uygun ve Yasal Bir Yapı Yapmak Suretiyle Edimini Yerine Getirmemiş Olduğu Hallerde Herhangi Bir Hak Kazanamayacağına İlişkin Yargıtay 15. HD Kararı:

• YÜKLENİCİNİN GÖREVİ ( İmara ve Projesine Uygun Yasal Bir Yapı Yapmak Suretiyle Edimini Yerine Getirmekle Yükümlü Olduğu – Bu Nitelikte Bir Bina Yapılmadıkça Yüklenici Herhangi Bir Hak Kazanamayacağı )

yargitay kararlariyargitayyargitay kararlarikararyargitay
Alıntı: Gemiciavukatlik